uppskjuta

uppskjuter

uppsköt

uppskjutit

uppskjut

Verb
teknik
organisation

Synonymer
uppskjuten

Adjektiv
vardagligt