uppsjö

uppsjön

uppsjöar

uppsjöarna

Substantiv
ALLMÄNT
anger att ngt förekommer i rikligare mängd än nödvändigt
  • "en uppsjö av förslag hade kommit in till redaktionen angående den nya gallerian"

Synonymer