uppsegling

(-)(-)(-)
Substantiv
bildligt
används efter "under" för att beskriva att ngt är på väg, inkommande, kommande
Se: "under uppsegling"