uppsägning

uppsägningen

uppsägningar

uppsägningarna

Substantiv
  • "Varsel om uppsägning"
  • "De gav honom endast 30 dagars uppsägning"

Synonymer

Har del