upprepa

upprepar
upprepade
upprepat
Verb

Synonymer till upprepa

Hur böjs ordet upprepa på svenska?

Presens: upprepar
Preteritum: upprepade
Supinum: upprepat

Hur används ordet upprepa

 • "Skulle historien från våren 2016 fortsätta att upprepa sig?"
 • "Åklagaren redogjorde för hur pojkarna gång på gång tvingats upprepa saker som :"
 • "Traumatiserade personer behöver inte upprepa sin historia."
 • "” Jag vill understryka för er föräldrar, att VI HAR ALLTID ETT ANSVAR FÖR BARNEN oavsett händelser av det här slaget – och med vetskapen om att personalen är extra uppmärksam kan jag bara upprepa det jag sa i går, att jag hoppas ni känner er trygga med era barn i våra verksamheter ” skriver Maria Persson i brevet."
 • "Grannen berättar att mannen verkade chockad och fortsatte att upprepa samma sak :"
 • "– Jag har hela tiden sagt, och jag vill upprepa, att jag har förtroende för Johan och det arbete han gjort."
 • "Historien får inte upprepa sig, säger hon."
 • "Så sent som 2009 tog Sverige silver i mixedstafetten i Sydkorea-VM, men att upprepa den bedriften blir tufft."
 • "– Det kan man tycka, samtidigt visar forskning att de som begår den här typen mot av brott, särskilt mot barn, tenderar att upprepa det."
 • "Han betraktar sms-lånet som ett misstag som han inte kommer att upprepa och han vill varna andra ungdomar."
 • "Skulle historien från våren 2016 fortsätta att upprepa sig?"
 • "Åklagaren redogjorde för hur pojkarna gång på gång tvingats upprepa saker som :"
 • "Traumatiserade personer behöver inte upprepa sin historia."
 • "” Jag vill understryka för er föräldrar, att VI HAR ALLTID ETT ANSVAR FÖR BARNEN oavsett händelser av det här slaget – och med vetskapen om att personalen är extra uppmärksam kan jag bara upprepa det jag sa i går, att jag hoppas ni känner er trygga med era barn i våra verksamheter ” skriver Maria Persson i brevet."
 • "Grannen berättar att mannen verkade chockad och fortsatte att upprepa samma sak :"
 • "– Jag har hela tiden sagt, och jag vill upprepa, att jag har förtroende för Johan och det arbete han gjort."
 • "Historien får inte upprepa sig, säger hon."
 • "Så sent som 2009 tog Sverige silver i mixedstafetten i Sydkorea-VM, men att upprepa den bedriften blir tufft."
 • "– Det kan man tycka, samtidigt visar forskning att de som begår den här typen mot av brott, särskilt mot barn, tenderar att upprepa det."
 • "Han betraktar sms-lånet som ett misstag som han inte kommer att upprepa och han vill varna andra ungdomar."

Ordet upprepa har 2 betydelser

 • Inom allmänt
 • Inom teater
allmänt
teater

Vad betyder upprepa inom allmänt ?

ta om (igen), repetera

Synonymer till upprepa (inom allmänt)

Möjliga synonymer till upprepa (inom allmänt)

Relaterat till upprepa (inom allmänt)

mängd

mångordighet

talträngdhet

skildring

fördubbling

ljudupprepning

upprepning

imitation

vanlighet

tråkighet

Ordet upprepa inom teater

Översättningar (inom teater)

Engelska

Synonymer till upprepa (inom teater)

Möjliga synonymer till upprepa (inom teater)

Diskussion om ordet upprepa

upprepad

Adjektiv

Översättningar (inom teater)

Hur används ordet upprepad

 • "De ungdomar som nu kontaktat polisen har delat med sig av liknande upplevelser : samtliga ska ha lockats till mannens ensligt belägna fastighet där de utsatts för upprepad förnedrande och brutal behandling."
 • "Du har profilerat dig som en kämpe för djurrättsfrågor, men har själv djurförbud på grund av upprepad vanvård."
 • "Nu tyder allt på att Björn Fries åter tar plats i en nämnd som de senaste åren mest blivit omskriven för ekonomiska problem, personalflykt, uppmärksammade dödsfall och upprepad kritik från kommunens revisorer."
 • "15-åring döms för upprepad äppelkastning"
 • "Enligt vad SVT erfar ses lösningen internt som bra, då socialnämnden fått upprepad kritik av revisorerna för bland annat bristande styrning och ledning."
 • "Av utredningen framgår att den nu åtalade mannen vid tidpunkten varit i upprepad kontakt med psykiatrin."
 • "Det senaste halvåret har Jämjö Kyrkskola utsatts för upprepad och omfattande skadegörelse."
 • "Rödebybacken har utsatts för upprepad vandalisering på kort tid."
 • "Polisens tillslag mot närbutiken i Karlskrona föregicks av upprepad yttre spaning."
 • "Skola har satt in väktare mot upprepad skadegörelse"

Möjliga synonymer till upprepad

Diskussion om ordet upprepad