upprensning

upprensningen

upprensningar

upprensningarna

Substantiv
militärväsen

Synonymer