upprätthålla

upprätthåller

upprätthöll

upprätthållit

upprätthåll

Verb