uppmana

uppmanar

uppmanade

uppmanat

uppmana

Verb
Vanligast

Synonymer

Vanligast
  • "Under mitt sista år uppmanade Garayev mig att skriva en tarkonsert"

Synonymer