upplösningsbarhet

upplösningsbarheten

(-)(-)
Substantiv