uppländsk vallört

uppländsk vallörten

(-)(-)
Substantiv
botanik