uppkomst

uppkomsten

uppkomster

uppkomsterna

Substantiv
Någots tillblivelse
  • "Den grekiska civilisationens uppkomst"

Synonymer