uppklarning

uppklarningen
(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar

Hur används ordet uppklarning

 • "Snabb uppklarning kan ge tillfrysning av våta vägbanor."
 • "– Vi har jobbat väldigt hårt med att utföra topsningar när det finns laglig rätt att göra det, och för att vi ser att det är ett sånt viktigt instrument i uppklarning av brott."
 • "– Det här har varit tio år där hon inte har vågat gå ut när det är mörkt, hon har fått sluta på sitt tidigare arbete och hon har fantiserat om att hon har sett gärningsmannen när hon har varit ute, så i slutändan tror jag att det känns skönt för henne att det här tycks få sin uppklarning, säger Jacob Asp, kvinnans advokat."
 • "Nederbörden följs av uppklarning och under onsdagsmorgonen blir det risk för snabb tillfrysning av våta vägbanor, låter SMHI meddela i sin varning."
 • "Tar vi generellt sett mord så har vi en uppklarning på 9 av 10 blir dömda."
 • "– Det ser ut att bli en ganska snabb uppklarning bakom det nederbördsområde som nu passerar österut."
 • "Dagens snöoväder drar till kvällen bort österut och följs av sjunkande temperaturer och uppklarning."
 • "– Forskning har kunnat visa att en framgångsfaktor som verkar associerad med ökad uppklarning är snabba insatser som husrannsakan hos brottsoffer eller dörrknackningar."
 • "Skulle det vara en hög uppklarning skulle det här fenomenet definitivt minska ganska drastiskt, säger han."
 • "Viktigt med uppklarning"

Ordet uppklarning har 2 betydelser

 • Inom bildligt
 • Inom allmänt
bildligt
allmänt

Ordet uppklarning inom bildligt

Översättningar

Synonymer till uppklarning

Möjliga synonymer till uppklarning

Relaterat till uppklarning

ljus

Ordet uppklarning inom allmänt

Översättningar

Synonymer till uppklarning

Möjliga synonymer till uppklarning

Relaterat till uppklarning

problem