upphandlingsbeslut

(-)(-)(-)
Substantiv

Hur används ordet upphandlingsbeslut

  • "Det var Leif Nylander, chefen för materielproduktion vid Försvarsmakten, den myndighet som är uppdragsgivare åt FMV, som krävde att experterna skulle bort eftersom de haft ” väldigt mycket synpunkter ” på det upphandlingsbeslut som fattades."
  • "Han säger att han själv inte är delägare i Kils Trä- och byggvaror och att han som politiker inte kan påverka upphandlingsbeslut."
  • "Veolia Transport överklagar Rikstrafikens upphandlingsbeslut att låta SJ ta över tågtrafiken i övre Norrland."

Synonymer till upphandlingsbeslut

Möjliga synonymer till upphandlingsbeslut