upphöjd

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet upphöjd

 • "Bland annat en upphöjd körbana längs Ronnebygatan i centrala staden."
 • "Som värst ser det ut att blåsa i Skåne, Halland samt på Öland och Gotland, där varningen är upphöjd till en klass 2."
 • "” När eldningsförbud råder är det på tomt endast tillåtet att elda eller grilla i grill eller annan anordning avsedd för matlagning om anordningen är utformad på ett sådant sätt att det inte finns risk för brandspridning, till exempel att den är upphöjd från marken."
 • "Anordningen ska vara utformad så att det inte finns risk för brandspridning, till exempel att den är upphöjd från marken eller genom att stå på ett brandsäkert underlag."
 • "Bara att han kom och lyssnade på mig hade räckt, jag såg honom som den största i Musiksverige, han var liksom upphöjd."
 • "Passagen som korsar Norra Åsgatan föreslås bli en cykelöverfart där både cyklister och fotgängare har företräde, en upphöjd bredare markyta med annorlunda markbeläggning, alternativt fartdämpande åtgärder innan överfarten."
 • "Gång- och cykelplanen föreslår att vidare utredning av en upphöjd passage bör ske."
 • "För att höja trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna föreslås precis som utredningen från 2016 – att en upphöjd gångbana anläggs på den södra sidan av Perslundvägen."
 • "Det hade inte varit några problem om skyltarna haft upphöjd text, men när Ulf som påtalade detta för hyresvärden innan skyltarna skulle köpas in så fick han svaret att det skulle bli för dyrt."
 • "Luckorna till inkasten är exakt likadana och när synskadades riksförbund påtalade problemet fick man till svar att skyltar med upphöjd text skulle bli för dyrt, trots att sophus enligt lag ska vara anpassade för personer med funktionshinder."

Vad betyder upphöjd inom mineral ?

agerande som bas i en potens

Översättningar

Synonymer till upphöjd

Möjliga synonymer till upphöjd

upphöja

upphöjer
upphöjde
upphöjt
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet upphöja på svenska?

Presens: upphöjer
Preteritum: upphöjde
Supinum: upphöjt

Hur används ordet upphöja

 • "Finansminister Anders Borg ( M ) vill upphöja överskottsmålet för statens finanser till lag."
 • "Norska Nobelkommitténs val väckte starka reaktioner i Peking, där regeringen anklagade norrmännen för att stödja och upphöja en ” brottsling ”."
 • "Genom att komponera deras requiem, alltså dödsmässa, vill han upphöja småkrypen och synliggöra deras avgörande betydelse i ekosystemet."
 • "2009 skrev han avhandlingen ” Konsten att upphöja det ringa."
 • "Djursholm är ett samhälle med en unik aura och förmåga att socialt upphöja sina invånare till ledare, särskilt de barn och ungdomar som växer upp där."
 • "Det vore rätt roligt om det tjatet kunde få upphöra, så vi kan upphöja de här pojkarna som spelar nu istället, det vore trevligt."
 • "– Det handlar om journalister som är ute efter att upphöja sig själva på Kongo-Kinshasas bekostnad, sa han."
 • "Det finns bedömare som dock väntar sig att Salman ska upphöja Moqren till rang av kronprins."
 • "” När han gavs möjlighet att erkänna Castroregimen för vad den var – brutal, förtryckande och mordisk – valde vår premiärminister i stället att upphöja mannen som förnekade sitt folk grundläggande friheter i årtionden ”, skriver den konservativa politikern Kellie Leitch på Facebook."
 • "” Må Allah upphöja dem till paradiset ”"

Ordet upphöja har 5 betydelser

 • Inom vardagligt
 • Inom musik
 • Inom matematik
 • Inom geologi
 • Inom generell
vardagligt
musik
matematik
geologi
generell

Vad betyder upphöja inom vardagligt ?

ge högre status eller rang

Översättningar

Synonymer till upphöja

Möjliga synonymer till upphöja

Ordet upphöja inom musik

Översättningar

Synonymer till upphöja

Möjliga synonymer till upphöja

Ordet upphöja inom matematik

Översättningar

Ordet upphöja inom geologi

Översättningar

Synonymer till upphöja

Möjliga synonymer till upphöja

Ordet upphöja inom generell

Översättningar