upphängningar för kontaktledning

Substantiv
teknik