uppgörelse

uppgörelsen

uppgörelser

uppgörelserna

Substantiv
  • "Jag tycker vi fick en väldigt bra uppgörelse"

Synonymer
uppgörelse

Substantiv