uppgående

uppgåendet

(-)(-)
Substantivuppgå

uppgår

uppgick

uppgått

uppgå

Verb
handel

uppgående

Adjektiv