uppfylla vissa villkor

uppfyller vissa villkor

uppfyllde vissa villkor

uppfyllt vissa villkor

uppfyll vissa villkor

Verb