uppfinna

uppfinner

uppfann

uppfunnit

uppfinn

Verb