uppercut

uppercuten

uppercutar

uppercutarna

Substantiv
sport
boxningsslag rakt underifrån och uppåt mot hakanuppercut

uppercuts

Substantiv
sport
boxningsslag rakt underifrån och uppåt mot hakan