uppenbart

Adverb

Översättningar

Hur används ordet uppenbart

  • "– Det är tråkigt att Fastighetsägarna är ovilliga att samarbeta och jag tycker att det är uppenbart att de har haft en politisk agenda redan från början, när de kallade till förhandling mitt under semesterperioden, säger Björn Johansson, ordförande i Hyresgästföreningen region Sydost."
  • "Enligt Karlshamnspolitikern är det uppenbart att länsstyrelsens utsända haft politiska motiv."
  • "Det är uppenbart att de använder förhandlingarna som ett verktyg för att störa dagens system och för att kunna påverka politikerna i den riktning de önskar, menar han."
  • "– Det är uppenbart att idén inte fungerar."
  • "Vill man komma åt ett prov i dagens digitala samhälle är det uppenbart att det går, säger Gurli Lindvall, rektor vid Östersslättskolan."
  • "– Det är uppenbart."
  • "Eftersom bandet själva har filmat en video i ruinen är det rätt uppenbart vad som har hänt, säger Karl-Oskar Erlandsson, arkeolog vid länsstyrelsen i Blekinge."
  • "Det är uppenbart att skadegörelsen utförts med berått mod."
  • "Eftersom mannen var uppenbart påverkad av narkotika så tvivlade polisen på hans historia men lät en polishund söka av området."
  • "Det var uppenbart att Skellefteå inte tänkt sig någon upprepning av den senaste tidens klara förluster."

uppenbar

Adjektiv

Översättningar

Vad betyder uppenbar inom bildligt ?

som märks omedelbart/mycket tydligt; självklar, flagrant

Översättningar

Synonymer till uppenbar

Möjliga synonymer till uppenbar

Relaterat till uppenbar

storlek

bekräftelse

begriplighet

offentliggörande

bevis

synlighet

uppenbarande

utsida