uppehåll

uppehållet

uppehåll

uppehållen

Substantiv



uppehålla

uppehåller

uppehöll

uppehållit

uppehåll

Verb
  • "Låt inte mig uppehålla dig"

Synonymer