upparbetning

upparbetningen

(-)(-)
Substantiv
fysik
av kärnbränsleavfall