uppåt

Adjektiv
bildligt

Synonymer
uppåt

Adverb

uppåt

Preposition