uplift

uplift
uplifted
uplifted
Verb

Översättningar

Synonymer till uplift

Ordet uplift har 2 betydelser

  • Inom ALLMÄNT
  • Inom generell
ALLMÄNT
generell

Ordet uplift inom ALLMÄNT

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till uplift (inom ALLMÄNT)

Ordet uplift inom generell

lift up from the earth; of geologic forces

lift up or elevate

Synonymer till uplift (inom generell)

Möjliga synonymer till uplift (inom generell)

uplifted

Adjektiv

Översättningar (inom generell)

Vad betyder uplifted inom ålderdomlig ?

exalted emotionally especially with pride