unvarying

Adjektiv
  • "principles of unvarying validity"

Synonymer

Synonymer