unmarked

Adjektiv

Översättningar

Synonymer till unmarked

Hur används ordet unmarked

  • "his retirement was not allowed to go unmarked"
  • "an unmarked police car"
  • "unmarked cards"

Vad betyder unmarked inom generell, generell, generell ?

not having an identifying mark

Möjliga synonymer till unmarked

Möjliga synonymer till unmarked

Möjliga synonymer till unmarked

Diskussion om ordet unmarked