unjust

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet unjust

  • "an unjust accusation"
  • "an unjust judge"
  • "unjust punishment"
  • "`unjust' is an archaic term for `unrighteous'"

Ordet unjust har 6 betydelser

  • Inom generell
  • Inom vardagligt
  • Inom generell
  • Inom generell
  • Inom juridik
  • Inom generell
generell
vardagligt
generell
generell
juridik
generell

Ordet unjust inom generell

Översättningar

Möjliga synonymer till unjust

Ordet unjust inom vardagligt

Översättningar

Svenska

Ordet unjust inom generell

Synonymer till unjust

Ordet unjust inom generell

violating principles of justice

Ordet unjust inom juridik

Översättningar

Synonymer till unjust

Möjliga synonymer till unjust

Ordet unjust inom generell

not righteous