universum

universumet

(-)(-)
Substantiv
astronomi
universum
Universum är all rumtid och allt som existerar däri, inklusive alla planeter, stjärnor, galaxer, innehållet i intergalaktiska rymden, de minsta subatomära partiklarna, och all materia och energi
  • "Rymdforskning bidrar också till kunskapssamhället med de verktyg vi behöver för att förstå vår planet, dess ursprung och miljö och solsystemet och universum. eur-lex.europa.eu"

Synonymer

Har del

Övrig relation