undervegetation

undervegetationen

(-)(-)
Substantiv
botanik
Småskog (buskar, mindre träd) som växer i skuggan av högre träd i en skog.