understand

understand
understood
understood
Verb

Översättningar

Hur används ordet understand

 • "I can't understand what you are saying"
 • "You don't need to explain--I understand!"
 • "She did not understand her husband"
 • "I understand what she means"
 • "She understands French"
 • "I understand you have no previous experience?"

Ordet understand har 5 betydelser

 • Inom fysik
 • Inom ALLMÄNT
 • Inom generell
 • Inom religion
 • Inom generell
fysik
ALLMÄNT
generell
religion
generell

Vad betyder understand inom fysik ?

make sense of a language

Översättningar

Synonymer till understand

Ordet understand inom ALLMÄNT

Översättningar

Synonymer till understand

Möjliga synonymer till understand

Ordet understand inom generell

know and comprehend the nature or meaning of

Översättningar

Möjliga synonymer till understand

Ordet understand inom religion

perceive mentally, as of an idea

Översättningar

Synonymer till understand

Möjliga synonymer till understand

Ordet understand inom generell

believe to be the case

Översättningar

Synonymer till understand

Möjliga synonymer till understand

understand

Adverb

Översättningar

Översättningar

Möjliga synonymer till understand