understödja

understödjer

understödde

understött

understöd

Verb
Att passivt hjälpa någon eller något i en verksamhet

Synonymer

ekonomi
ge ekonomiskt understöd

Synonymer
understödja

Verb