underrättelsesatellit

underrättelsesatelliten

underrättelsesatelliter

underrättelsesatelliterna

Substantiv