underlätta

underlättar

underlättade

underlättat

underlätta

Verb