underkonsumtion

underkonsumtionen

(-)(-)
Substantiv