underblåsa

underblåser

underblåste

underblåst

underblås

Verb
Ge stöd åt något som kan vara farligt

Synonymer