under loppet av

Adverbialunder loppet av

Okänd ordklass