under lås och bom

Adverbialunder lås och bom

Okänd ordklass