undekan

(-)(-)(-)
Substantiv
kemi
undekan
Undekan är ett mättat kolväte, en alkan, med 11 kolatomer och summaformeln C11H24. Det finns 159 isomerer av undekan med samma summaformel.