undantag från EG-behandling

(-)(-)(-)
Substantiv
EU