undanhålla

undanhåller

undanhöll

undanhållit

undanhåll

Verb