umgängeskrets

umgängeskretsen

(-)(-)
Substantiv
samhälle
umgängeskrets
En social relation, eller ett mellanmänskligt förhållande, är inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap det utbyte som finns mellan två eller flera parter, eller mellan grupper av personer.