umgänge

umgänget

umgängen

umgängena

Substantiv
umgänge
En social relation, eller ett mellanmänskligt förhållande, är inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap det utbyte som finns mellan två eller flera parter, eller mellan grupper av personer.

Synonymer

juridik
vårdnadsprocesser, umgängesrätt med barn vid skilsmässa etc.
  • "right to access"

Synonymer