ultraljudsbild

ultraljudsbilden

ultraljudsbilder

ultraljudsbilderna

Substantiv