ultraljud

ultraljudet

ultraljud

ultraljuden

Substantiv
fysik
ultraljud
Ultraljud är ljud med en frekvens högre än den översta gränsen för människans hörsel.