ultrafiche

ultrafichen

ultraficher

ultraficherna

Substantiv
en mikrofiche där materialet förminskats ytterligare drygt 100 gånger


ultrafiche

ultrafiches

Substantiv
en mikrofiche där materialet förminskats ytterligare drygt 100 gånger