ultrafiche

ultrafichen

ultraficher

ultraficherna

Substantiv
en mikrofiche där materialet förminskats ytterligare drygt 100 gångerultrafiche

ultrafiches

Substantiv
en mikrofiche där materialet förminskats ytterligare drygt 100 gånger