ujamaa

(-)(-)(-)
Substantiv
politik
benämning på en typ av afrikansk socialism som utvecklades av presidenten i Tanzania, Julius Nyerere. Ujamaa betyder gemenskapujamaa

Substantiv
politik
benämning på en typ av afrikansk socialism som utvecklades av presidenten i Tanzania, Julius Nyerere. Ujamaa betyder gemenskap