ugnsbotten

ugnsbottnen
ugnsbottnar
ugnsbottnarna
Substantiv [-]

Översättningar

Engelska

Synonymer till ugnsbotten

Hur böjs ordet ugnsbotten på svenska?

Obestämd singular: ugnsbotten
Bestämd singular: ugnsbottnen
Obestämd plural: ugnsbottnar
Bestämd plural: ugnsbottnarna

Vad betyder ugnsbotten inom hem och hushåll ?

En eldstad är en anläggning där kontrollerad eld kan göras upp för uppvärmning, matlagning och andra vardagliga sysslor. https://sv.wikipedia.org/wiki/Eldstad

Möjliga synonymer till ugnsbotten

  • spisel [ hem och hushåll ]

Diskussion om ordet ugnsbotten