typ

typen

typer

typerna

Substantiv
Vanligast allmänt

Synonymer

Vanlig biologi

Synonymer

vardagligt
  • "Det finns skumma typer i de här trakterna."
  • "Han var en lustig typ."

Synonymer

typografityp

Adverb