tycoon

tycoons
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet tycoon har 3 betydelser

  • Inom ekonomi
  • Inom historia
  • Inom matematik
ekonomi
historia
matematik

Ordet tycoon inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Svenska

Möjliga synonymer till tycoon (inom ekonomi)

Ordet tycoon inom historia

Översättningar (inom historia)

Svenska

Möjliga synonymer till tycoon (inom historia)

Ordet tycoon inom matematik

Synonymer till tycoon (inom matematik)

Diskussion om ordet tycoon